Увага!!! У разі незгоди з будь-яким з положень Публічної оферт», будь ласка, закрийте сайт cleanairlove.com (далі - «Сайт Інтернет-магазину») у своєму браузері. Відновлення відвідування (роботи) з сайтом можливо тільки в разі добровільного, повного і безумовного прийняття Публічної оферти. У разі продовження роботи з сайтом Інтернет-магазину, в тому числі, але не обмежуючись, продовженням перебування на сайті Інтернет-магазину, а тим більше, заповненням форм, заяв, реєстрації на сайті Інтернет-магазину або будь-який інший активності, що може свідчити про подальше використання сайту Інтернет-магазину, перегляді, перехід на інші сторінки в межах сайту, замовленні, придбання, оплати товару, комунікації за допомогою телефонного зв'язку (в тому числі, але не обмежуючись, з посиланням на сайт), електронної пошти, свідчить про добровільне, повному і безумовному прийнятті зазначених нижче умов даної Публічної оферти.

1. Загальні положення
1.3. Приймаючи Публічну оферту, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з її умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цієї Публічної оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Публічної оферти, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цієї публічної оферти, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цієї Публічної оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення
2.1. Продавець:

ТОВ «КЛІНЕІР», адреса: 04205, Україна, м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, буд. 29-Б, літера А, офіс 405, код за ЄДРПОУ: 44648503, ІПН: 446485026546, тел. +38(066)503-3003, e-mail: info@cleanairlove.com

або

Фізична особа підприємець Семагіна Наталія Аркадіївна, ІПН: 2503719863, адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 13/9, кв. 74, тел. +38(066)503-3003, e-mail: info@cleanairlove.com

або

Фізична особа підприємець Тарасов Павло Володимирович, ІПН: 2499005254, адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 4, кв. 6, тел. +38(066)503-3003, e-mail: info@cleanairlove.com
2.2. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, за якими вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
2.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на покупку Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа-підприємець.
2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.
2.5. Сайт Інтернет-магазину - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://cleanairlove.com
2.6. Особистий кабінет - персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація і історія розміщених ним Замовлень.

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору і реалізації товару.
3.5. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупця про прочитанні тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з сайтом Інтернет-магазину
4.1. Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину.
4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:
• ПІБ
• Номер телефону
• Адреса електронної пошти
• Фізична адреса
4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавцю, направивши повідомлення через електронну пошту cleanairlove@gmail.com
4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом і від його імені.
4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.8. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку "Купити".
5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазину.

6. Ціна і порядок оплати
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі підлягає до сплати, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:
• готівковий розрахунок;
• безготівковий розрахунок;
• за допомогою електронних платіжних систем;
• за допомогою платіжних терміналів.
6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.
Доступні Покупцям способи оплати Товарів залежать від технічних можливостей і комерційних домовленостей Продавця з фінансовими партнерами. Доступні способи і особливості здійснення оплати обраних Покупцем Товарів вказуються на сторінці оформлення Замовлення на Сайті або повідомляються іншим чином в залежності від обраного способу оформлення Замовлення.
6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.
6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.
6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

7. Умови повернення
7.1. Що стосується неправильного вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачене, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.
7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

8. Обов'язки Продавця
8.1. Надавати правдиву інформацію про Товарах, цінах на них а також умови доставки Товару.
8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.
8.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем в випадки порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.

9. Обов'язки Покупця
9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину.
9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, по зазначеним у них цінах.
9.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального упакування товару.
9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії, і особисто з'явитися з паспортом.

10. Права Покупця
10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10. 2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.
10.3. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього договору.
10.4. При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

11. Відповідальність сторін
11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазині.
11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

12. Захист інформації.
12.1. Для захисту персональних даних суб'єктів, Продавцем введена політика захисту персональних даних.
12.1.1. Всі терміни і поняття в рамках політики захисту персональних даних Продавця вживаються в значенні, представленому в Законі України «Про захист персональних даних».
12.1.2. Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних: погоджуючись на обробку персональних даних, суб'єкт персональних даних дає Продавцю добровільне і однозначну згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, ім'я та по батькові, номер облікової картки платника податків за даними ГРФЛПН, адреса, номер телефону , адреса електронної пошти), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У тому числі - на передачу своїх персональних даних третім особам, а також надання інформації за запитом третіх осіб без додаткової згоди та без обов'язкової умови повідомлення про це суб'єкта персональних даних. Крім того, суб'єкт персональних даних приймає порядок обробки його персональних даних протягом терміну, необхідного для досягнення цілей цього договору, з метою і в межах купівлі-продажу, доставки товарів та / або аксесуарів до них, надання консультацій та / або сервісу, відносин в сфері бухгалтерського обліку, зокрема податкових, договірних, адміністративно-правових, цивільно-правових відносин за умови дотримання при цьому вимог законодавства щодо захисту персональних даних. Також суб'єкт персональних даних дає згоду на відправку Cookies-файлів, розуміючи наслідки відправлення таких файлів і погоджуючись з ними, і заявляє про відсутність заперечень щодо обробки персональних даних. Надаючи вищевказане згоду, суб'єкт персональних даних визнає, що його права зрозумілі і прийнятні.
12.1.3. У зв'язку з тим, що, зареєструвавшись на сайті cleanairlove.com або зателефонувавши за допомогою телефонного зв'язку суб'єкт персональних даних дав добровільну і однозначну згоду на обробку його персональних даних та подальше їх включення в базу персональних даних «Покупці», власником якої є Фізична особа-підприємець Тарасов Павло Володимирович, відповідно до Закону України «про захист персональних даних», Продавець повідомляє суб'єкта персональних даних про його права:
12.1.3.1. Знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, про її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом.
12.1.3.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
12.1.3.3. На доступ до своїх персональних даних.
12.1.3.4. Отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених законом) відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст своїх персональних даних, які зберігаються.
12.1.3.5. Пред'являти власнику персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
12.1.3.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
12.1.3.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
12.1.3.8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду.
12.1.3.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
12.1.4. Додатково Продавець інформує суб'єкта персональних даних про наступне:
12.1.4.1. Склад і зміст зібраних персональних даних складають: прізвище, ім'я, по батькові; номер облікової картки платника податків за даними ГРФЛПН; адреса; номер телефону; Адреса електронної пошти.
12.1.4.2. Метою збору персональних даних є купівля-продаж, доставка побутової товарів і / або аксесуарів до них, надання-отримання консультацій та / або сервісу, відносини в сфері бухгалтерського обліку, зокрема податкові, договірні, адміністративно-правові, цивільно-правові відносини.
12.1.4.3. Особи, яким передаються персональні дані, не визначені.
12.1.5. З усіма правами щодо захисту персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України (за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17).
12.1.6. Всі запити щодо обробки персональних даних необхідно направляти на адресу Продавця або дзвонити на гарячу лінію.
12.1.7. Обробка персональних даних суб'єкта персональних даних без його згоди можлива у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
12.1.8. З метою підвищення рівня захисту персональних даних суб'єкт персональних даних не може продовжувати роботу на сайті cleanairlove.com і / або роботу з Продавцем з метою купівлі-продажу, доставки товарів та / або аксесуарів до них, надання-отримання консультацій та / або сервісу без надання добровільного та однозначної згоди, згідно п. 2.1.2.
12.1.9. Продавець не перевіряє достовірність даних, зазначених суб'єктом персональних даних. Суб'єкт персональних даних несе відповідальність за достовірність інформації, зазначених їм персональних даних.
12.1.10. Продавець не проводить актуалізацію даних, що містяться в базі персональних даних, власником якої є Продавець. Суб'єкт персональних даних самостійно повідомляє Продавцю про зміни в своїх персональних даних, що містяться в базі персональних даних, з метою їх актуалізації.
12.1.11. Джерелом персональних даних є інформація, добровільно і безпосередньо надана суб'єктом персональних даних Продавцю.
12.1.12. Місцезнаходження бази персональних даних «Покупці»: сервери компанії «Хорошоп», Україна, м Київ, вул. Ломоносова

13. Інформація про Cookies-формах.
13.1. Сайт збирає відомості, добровільно надані користувачами.
13.2. Сайт також може зберегти інформацію про налаштування підключення (час, IP-адреса).
13.3. Відомості, отримані зі спеціальних форм, не передаються третім особам, якщо це не погоджено з користувачем.
13.4. Відомості, представлені в формі, можуть бути настройками потенційних клієнтів, зареєстрованих Продавцем сайту в реєстрі, який ведеться Генеральної інспекцією по захисту персональних даних.
13.5. Відомості, які містяться в формі, використовуються для певної мети, наприклад, для обробки запиту на обслуговування або зв'язку з клієнтами з питань продажу.
13.6. Відомості, які містяться в формі, можуть бути надані суб'єктам, які реалізовують певні технічні послуги - це стосується надання інформації про власника зареєстрованого домену суб'єктам, які є операторами інтернет-доменів (в першу чергу науково-освітньої комп'ютерної мережі - НОКС), послуги, що підтримують платежі або інші послуги, з якими сайт Продавця співпрацює в цій галузі.

14. Інформація про сookies-файлах.
14.1. Сайт використовує cookies-файли.
14.2. Cookies-файли (так звані сookies) є комп'ютерними даними, це переважно текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою і призначені для використання сторінками веб-служб. Зазвичай cookies містять ім'я сайту, з якого вони надходять, їх термін зберігання в браузері пристрою і унікальний номер.
14.3. Продавець сайту поміщає cookies в браузер пристрою користувача і має прямий доступ до них.
14.4. Cookies використовуються для наступних цілей:
14.4.1. Створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як браузер користувача використовує веб-сторінку, з метою поліпшити її структуру і зміст;
14.4.2. Підтримки сеансу з браузером користувача (після входу в систему), завдяки цьому користувач уникає необхідності повторно вводити своє ім'я та пароль після завантаження сторінки;
14.4.3. Визначення профілю користувача для відображення рекламних матеріалів, які підбираються до цього профілю, зокрема, мережею Google.
14.5. Сайт використовує переважно два основних типи сookies: сеансу сookies і постійні (що стежать) сookies. Сеансові сookies - це тимчасові файли, що зберігаються в пам'яті комп'ютера користувача під час відвідування сайту, вони усуваються під час закриття браузера або вимкнення комп'ютера. Постійні (стежать) cookies зберігаються на пристрої користувача тривалий час, відповідно до зазначених в них параметрами або поки користувач сам їх не знищить.
14.6. Програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів (браузер) зазвичай за умовчанням дозволяє зберігати сookies на пристроях користувачів. Браузери дозволяють змінювати ці налаштування, а також видаляти сookies. Крім того, можна блокувати cookies автоматично. Інформацію про те, як це зробити, можна знайти в довідковому розділі або в настройках браузера.
14.7. Обмеження щодо застосування сookies можуть вплинути на деякі функції, доступні на сторінках сайту.
14.8. Рекламодавці та партнери, які співпрацюють з сайтом Продавця, також можуть використовувати cookies, збережені на пристроях користувачів сайту.
14.9. Ми радимо вам ознайомитися з політикою захисту конфіденційних даних цих компаній, щоб бути в курсі, як cookies-файли використовуються в статистиці: політика конфіденційності Google Analytics.
14.10.Рекламние компанії, особливо Google, можуть використовувати маркери, щоб відображати оголошення, які підбираються для конкретного користувача сайту. Вони можуть зберігати інформацію про навігацію користувача і час, який він провів на сторінці.
14.11. Інформацію про користувальницьких перевагах, зібрану рекламною компанією Google, кожен користувач може переглянути і відредагувати в cookies за допомогою наступного інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/

15. Журнали сервера.
15.1. Заради отримання інформації про поведінку користувачів потрібна реєстрація на сервері. Ці відомості використовуються тільки для адміністрування сайту і забезпечення найбільш ефективного використання послуг хостингу.
15.2. Переглянуті ресурси ідентифікуються по URL-адресами. Крім того, можуть бути збережені такі відомості:
15.2.1. Тимчасові інтервали між запитами.
15.2.2. Час відправлення повідомлення з сервера.
15.2.3. Найменування станції клієнта (ідентифікація здійснюється по протоколу HTTPS).
15.2.4. Інформація про помилки, які сталися в ході реалізації протоколу HTTPS.
15.2.5. URL-адресу раніше відвіданих сторінок (домен з посиланням) - якщо сайт був введений через довідкову посилання.
15.2.6. Інформація про браузері користувача.
15.2.7. IP-адреса.
15.3. Вищезазначені відомості не пов'язані з окремими особами, які переглядають сторінку.
15.4. Ці відомості використовуються тільки для адміністрування сервера.

16. Надання відомостей.
16.1. Відомості можуть бути надані третім особам тільки згідно з юридичними нормами.
16.2. Відомості, які дозволяють ідентифікувати конкретного користувача, стають доступними тільки за згодою самого користувача.
16.3. Продавець може надати інформацію, зібрану сайтом, за запитом уповноважених органів, складеного на законних підставах.

17. Управління сookies-файлами: як дати або відкликати свою згоду на практиці?
17.1. Якщо користувач не бажає отримувати сookies-файли, він може змінити настройки браузера. Проте, варто зазначити, що відключення сookies, необхідних для процесів аутентифікації, безпеки, обслуговування, можуть перешкодити нормальній роботі веб-сторінки, а в деяких випадках зробити її недоступною.
17.2. Для управління настройками сookies необхідно вибрати веб-браузер / пошукову систему з наступного переліку і діяти за інструкцією:
•    Internet Explorer;
•    Chrome;
•    Safari;
•    Firefox;
•    Opera;
•    Android;
•    Safari (iOS);
•    Windows Phone;
•    Blackberry.
•    інші

18. Інші умови

18.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.
18.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
18.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавцем можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
18.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
18.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.
18.6. При виникненні претензій Споживач повинен звернутися в Службу підтримки Продавця по телефону (066) 503-30-03 або відправивши листа на електронну пошту info@cleanairlove.com